Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Fan Club Barcelona met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fan Club Barcelona verstrekt door middel van deze website informatie over de club FC Barcelona en over producten en diensten die door Fan Club Barcelona worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Fan Club Barcelona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Fan Club Barcelona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Fan Club Barcelona opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Fan Club Barcelona alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fan Club Barcelona niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Fan Club Barcelona worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Fan Club Barcelona uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Fan Club Barcelona worden onderhouden wordt afgewezen.