Nieuws December 2010

15-12

Één shirt, twee sponsoren

Het ontwerp van het shirt voor het nieuwe seizoen met de namen van twee sponsoren erop, Unicef en de Qatar Foundation, blijkt een puzzel. De ontwerpafdeling van Nike werkt koortsachtig aan een voorstel omdat binnen tien dagen de productie opgestart moet worden voor het komende seizoen. Daar de Qatar Foundation prominent op de borst te zien wil zijn zou één van de consequenties kunnen zijn dat de naam Unicef van het shirt gaat verdwijnen.

Vice-president Javier Faus schat de kans dat het logo van Unicef op het shirt kan blijven in op 90% tot 95% maar een 100% garantie kan ook hij niet geven. Wat de zaak nog meer bemoeilijkt zijn de regels die in het internationale voetbal gelden. Zo verbied de UEFA het hebben van meer dan één sponsor op het shirt bij haar wedstrijden. Dit is dan ook de reden dat de emblemen van LPF en TV3, die in de Liga op het shirt prijken, bij Champions League wedstrijden zijn verdwenen. Vanuit commercieel oogpunt wordt het om en om dragen van shirts met de twee sponsoren afgeraden.

Ook ex-penningmeester Xavier Sala i Martín uitte gisteren kritiek op de genomen beslissing. Hij ontkende de noodzaak van een shirtsponsor omdat de club met te grote schulden zou kampen. Volgens hem is er geld genoeg in kas om alle uitgaven te kunnen dekken. En dus laaide de oude strijd om de interpretatie van de cijfers weer op omdat het huidige bestuur nog steeds van mening is dat het hebben van een shirtsponsor een bittere noodzaak is.