Nieuws Oktober 2011

09-10

Fanclub bestaat 12½ jaar!

Vandaag, 9 oktober 2011, bestaat de Fan Club Barcelona precies 12,5 jaar.

Op vrijdag 9 april 1999 werd de fanclub officieel opgericht d.m.v. de ondertekening van de statuten bij de notaris. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Er verschenen 49 prachtige magazines, er werden tientallen penyabijeenkomsten gehouden, 13 unieke club cards werden uitgegeven, inmiddels enkele duizenden fans reisden met de fanclub mee en bewonderden de altijd bijzondere balvirtuozen van Barcelona in Camp Nou en zelfs een uitsluitend aan
FC Barcelona gewijde fanshop ontsproot vanuit de schoot van de fanclub.

Aangezien de fanclub haar 10-jarig bestaan uitbundig heeft gevierd en het bestuur, om budgettaire redenen, besloten heeft alleen bij een lustrum speciale festiviteiten te organiseren, zal er rond het 12,5-jarige bestaan, niets speciaals georganiseerd worden. (Sorry!! ;-)

Vanaf deze plaats feliciteren én danken wij oprecht alle leden, oud-leden,
bestuurs- en redactieleden, vrijwilligers, partners en (zakelijke) relaties.

Op naar (het feestje van ;-) het derde lustrum!!