Nieuws Februari 2011

08-02

Vierde manier om socio te worden

Lang is er over vergaderd door het bestuur van FC Barcelona maar uiteindelijk is men het vorige week eens kunnen worden over een vierde manier om socio te worden van Barça.

Tot nu toe waren er drie manieren om socio van Barça te worden: als men familielid van een socio in de eerste of tweede graad is, als men jonger is dan 14 jaar of als men in het verleden langer dan twee jaar socio geweest is maar om de één of andere reden zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Binnen enkele weken komt hier dus een vierde manier bij.

De vierde manier om socio te worden bestaat eruit dat men voor drie jaar, a € 125,- per jaar, voorlopig lid wordt (carnet compromiso). Dit lidmaatschap kent echter wel enkele beperkingen. Zo krijgt men geen stemrecht en komt men niet in aanmerking voor een seizoenskaart of plaatsing op de wachtlijst voor een seizoenskaart. Na drie jaar voorlopig lid te zijn geweest en jaarlijks het lidmaatschapgeld voldaan te hebben wordt het voorlopig lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap.