Nieuws Juli 2009

16-07

Bestuur Barça beraadt zich over opvolger voorzitter Laporta

Het bestuur van FC Barcelona debatteert al enige tijd over het directielid dat de kandidatuur van voorzitter op zich moet nemen bij de naderende voorzittersverkiezingen in 2010. Dan zal zal zittend voorzitter Joan Laporta namelijk aftreden. Jaume Ferrer en Xavier Sala Martin zijn de twee aspiranten, maar er is geen consensus.

Gedurende enige tijd speelt er binnen het bestuur het vraagstuk wie de opvolger van Laporta gaat worden nu de succesvolle president aan het einde van zijn tweede mandaat komt. Het debat is reëel geworden en is één van de thema’s die besproken zijn tijdens de laatste vergaderingen. Echt tot een akkoord is men nog niet gekomen. De president heeft publiekelijk laten weten de wens te hebben dat een lid van het huidige bestuur deelneemt aan de verkiezingen zodat 'het project' kan worden voortgezet. Maar de aanwijzing van deze persoon heeft tot verdeling geleid binnen het huidige bestuur.

De gedroomde kandidaat van Laporta was Alfons Godall maar de vice-president heeft het voorstel om persoonlijke redenen afgewezen. Nu gaat de voorkeur van de president uit naar Xavier Sala Martin, enkele maanden geleden lid geworden van de directie, samen met Magda Oranich. Dit stuit echter tegen de opinie van enkele bestuursleden. De econoom kan niet rekenen op sympathie en voor wat betreft zijn profiel en voorkomen ziet men in hem niet de kandidaat die het tegen Sandro Rosell of Ferran Soriano op zou kan nemen.

De meerderheid ziet meer in Jaume Ferrer. De vice-president heeft al duidelijk gemaakt zich kandidaat te willen stellen en mochten er nu binnen het bestuur een stemming gehouden worden dan zou hij met een groot verschil winnaar worden. Maar noch Laporta noch iemand anders wil weer het imago van interne verdeeldheid uitstralen.