Nieuws Oktober 2010

17-10

Rechtszaak tegen Joan Laporta

Met een kleine meerderheid aan stemmen (468 voor, 439 tegen) is zaterdag op de asamblea besloten een rechtszaak aan te spannen tegen Joan Laporta vanwege het onder zijn leiding gevoerde beleid bij F.C. Barcelona. De leden van de huidige directie hadden volledige vrijheid om te stemmen wat er toe leidde dat de helft met het voorstel instemden en de andere helft zich van stemming onthield, waaronder Sandro Rosell zelf.

Uit het boekenonderzoek (due diligence) gedaan door KPMG bleek dat er door het bestuur onder Laporta uitgaven van miljoenen euro’s zijn gedaan die in de boekhouding niet (voldoende) worden verantwoord. Sandro Rosell wees er nog maar eens op dat Joan Laporta 10 dagen voor zijn afscheid de verzekeringspolis, die tot 2016 de persoonlijke aansprakelijkheid voor mismanagement door zijn bestuur afdekt, nog met 84.000 euro (betaald door de club) heeft verhoogd.

Op de bijeenkomst werd de jaarrekening over het seizoen 2009-2010 met een grote meerderheid goedgekeurd zoals deze door het huidige bestuur werd opgesteld. Uiteindelijk heeft de F.C. Barcelona over vorig seizoen dus een verlies geleden van 79,6 miljoen euro waar het vorige bestuur nog een winst van 11,1 miljoen euro becijferd had.

Tevens werd op de asamblea de begroting over het lopende seizoen, waarover het huidige bestuur een verlies van 21,4 miljoen euro netto voorziet, met een grote meerderheid vastgesteld.