Nieuws Juli 2010

13-07

Sociale media en forum

De Fan Club Barcelona staat niet stil en is altijd bezig haar servicepakket uit te breiden, dan wel te verbeteren. En je moet met je tijd meegaan.

Zo wil de fanclub meer interactie initiëren met al onze bezoekers. Daartoe zal op deze website binnenkort een forum te vinden zijn. Inmiddels is aan onze provider opdracht gegeven om dit forum te vervaardigen.

Daarnaast zal er binnenkort een koppeling komen tussen deze website en sociale media als Hyves, Twitter en Facebook. Dit betekent o.a. dat de (bijna) dagelijks verzorgde nieuwsberichten automatisch doorgeplaatst worden op pagina's van de hiervoor genoemde sociale media.