Nieuws November 2010

02-11

Cijfers en nog eens cijfers

Nu socios per 2 november de mogelijkheid hebben gekregen om de financiële boekhouding van F.C. Barcelona in te kijken komen steeds meer details naar buiten over de boekhouding zoals die gevoerd is tijdens het bestuur onder Joan Laporta. Minstens negen dagen voor het aftreden van het oude bestuur maakte accountantskantoor Deloitte de jaarrekening op over het seizoen 2009-2010 en nam in een bijlage enkele opmerkingen op over de manier waarop met de cijfers werd omgegaan.

Twee van de opmerkingen betroffen aan- en verkopen van grond. In het geval van het verkopen van grond in Sant Just Despí werd gesteld dat deze transactie nog niet geheel afgerond is, de opbrengst dus nog onzeker is, en dat in de boekhouding een reservering opgenomen had moeten worden. Een andere opmerking betrof het aankopen van grond in Viladecans dat door het vorige bestuur als bouwgrond in de boeken werd gezet. Deloitte was echter een andere mening toegedaan waardoor de waarde van de grond veel lager uitvalt.

Een ander punt van kritiek betreft het in de boekhouding opnemen van het contract aangaande de uitzendrechten met Mediapro. Het oude bestuur was van mening dat deze inkomsten in de boekhouding in één keer konden worden opgenomen terwijl de accountants van Deloitte vonden dat de inkomsten successievelijk over het aantal jaren van de looptijd moesten worden ingeboekt. Naast dit alles speelt ook nog de rechtszaak met Sogecable over de uitzendrechten in seizoen 2008-2009 waarbij de mogelijkheid bestaat dat, na al twee rechtszaken te hebben verloren, F.C. Barcelona 37,8 miljoen euro aan Sogecable moet betalen. Het nieuwe bestuur onder Sandro Rosell heeft dat bedrag al in boekhouding gereserveerd mocht het tot betaling gedwongen worden.

Een boekenonderzoek in opdracht van het huidige bestuur gedaan door KPMG laat zien dat er door het bestuur onder Joan Laporta veel uitgaven gedaan zijn die niet verantwoord of slechts ten dele verantwoord worden in de administratie of uitgaven werden gedaan waar geen direct aanwijsbare prestaties tegenover staan.