Nieuws Oktober 2020

11-10

Jaarvergadering World Penyes in teken van Corona

De federatie van penyes buiten Spanje hield vandaag, online via Zoom, haar officiële jaarvergadering over het seizoen 2019-2020. Het was een bijeenkomst vol formaliteiten, die bovendien sterk beïnvloed werd door alle beperkingen, die het Coronavirus het afgelopen seizoen teweeg heeft gebracht. Covid-19 heeft, net als bij ons, veel effect gehad op de activiteiten van alle fanclubs (penyes), reden waarom ook een minuut stilte werd gehouden voor alle penyistes, die het afgelopen seizoen zijn overleden. Daaronder o.a. als gevolg van Corona, maar ook enkele leden van de Penya Beiroet, die, bij de enorme explosie aldaar, helaas eveneens het leven lieten.

Naast het goedkeuren van verslagen van eerdere vergaderingen, financiële stukken en de komst van een tweetal nieuwe federatiebestuursleden, werden ook 14 nieuwe penyes geratificeerd. Het totaal aantal penyes buiten Spanje komt daarmee op 141, met in totaal ruim 25.000 penyistes. Met onze 650 leden maken wij derhalve voor 2,6% deel uit van de federatie en zijn daarmee nog steeds één van de grootste penyes. Aan de 'virtuele' jaarvergadering namen ruim 90 penyes deel. De wereldfederatie wordt overigens gefinancierd via de Penyista Cards. Die kosten elke penya bijna € 2,00 per card.

De vergadering werd afgesloten met de uitreiking van de jaarlijkse 'Federation Award' aan José Maria Barnils. Hij is een vertegenwoordiger van de Club met een indrukwekkende staat van dienst, als het gaat over zijn gepassioneerde inzet voor de wereld-penyes-beweging de afgelopen jaren.